Re-conditionering van hulpmiddelen

 

Door het re-conditioneren van hulpmiddelen worden de kosten en investeringen die betrekking hebben op het beheer van de aanwezige hullpmiddelen gereduceerd en sterk verminderd. Bij een grote organisatie kan deze besparing soms enkele miljoenen opleveren.

Door het re-conditioneren van hulpmiddelen hoeft men minder te investeren en wordt de servicegraad verhoogt. Een belangrijk meetpunt hierbij is het optimaliseren van het herverstrekkingspercentage.  Iedere dag dat er voorzieningen in depots niet gereconditoneerd stil staan bestaat er een reële kans dat er vergelijkbare nieuwe middelen worden aangeschaft. Het resultaat is meer investeren en het onnodig bezet houden van opslagruimte en meer handelingen vanuit inkoop (de bestelling)  administratie (vastleggen nieuwe voorzieningen) en logistiek (inslag en controle). Daarnaast hebben deze nieuw te bestellen voorzieningen doorgaans een levertijd waardoor de snelheid van handelen negatief kan worden beinvloed.  Door gebruik te maken van ons klantenportal en service app's  heeft u altijd een reeël overzicht welke producten in ons depot van u geparkeerd staan.

Om het uitvoeren van de re-conditionering zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw wensen maken wij gebruik van een zgn. cafetariamodel. De opdrachtgever bepaalt wat er wel en niet met de voorzieningen. Ook zullen er op voorhand afspraken worden gemaakt over de benodigde onderdelen en uit te voeren reparaties.  Daarnaast maken wij vooraf duidelijke afspraken omtrent de afkeur criteria.

 

Onderdelen

Een veel voorkomende vraag is hoe we de stroom van onderdelen zo kunnen inrichten dat er geen onnodige kosten ontstaan. Binnen ons cafetariamodel bieden wij meerdere oplossingen om dit te voorkomen, zelfs de eventueel beschikbare ¨grijze voorraad¨ wordt hierin niet overgeslagen.

 

Gereinigd, gekeurd en dan?

Is de veilige werking van de voorziening akkoord bevonden en voldoet het middel optisch aan alle gestelde eisen dan wordt deze van een ¨goedgekeurd¨ groen servicelabel voorzien. Bij afkeur komt het product retour met een duidelijk herkenbaar rood label.

 

Rapportage

Ieder hulpmiddel wordt opgenomen in een digitale verslaglegging waarmee de retourcontrole en het uiteindelijk herverstrekken wordt vergemakkelijkt.
Deze rapportage is 24/7 uur beschikbaar.

 

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Roos Medical zet zich in om kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt te laten participeren bij de uitvoering van de re-conditionering van uw voorzieningen. Ook selecteerd Roos Medical haar leveranciers zoveel mogelijk op mogelijkheden.  Door te kiezen voor re-conditionering van Roos Medical creëert u niet alleen meer werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, maar geeft u tevens invulling aan een maatschappelijk verantwoord inkoopbeleid.