Service, onderhoud en reparatie van hulpmiddelen

 

Goed en regelmatig onderhoud van uw apparatuur is belangrijk voor de beschikbaarheid, veiligheid en levensduur van uw hulpmiddelen.  Door regelmatig onderhoud verlengt u de levensduur van uw hulpmiddelen wat bijdraagt in reducering van de onderhoudskosten.  Roos Medical heeft diverse soorten onderhoudscontracten die volledig afgestemt zijn op uw wensen en eisen.

Uw hulpmiddelen altijd en zorgvuldig gekeurd

Storingen komen altijd overwachts. Uit ervaring blijkt met met een servicecontract problemen kunnen worden voorkomen, doordat onze servicedienst anticiperend kan optreden tijdens onderhoud. Dit is zeer belangrijk wanneer het gaat om apparatuur die dagelijks gebruikt worden,  zoals bewegingstrainers, loopbanden, loopbruggen, en ICT systemen.  Met een servicecontract  profiteer je bovendien van lagere tarieven en heb je voorrang bij calamiteiten.  Met een onderhoudscontract van Roos Medical  zorgt u ervoor dat door periodieke inspectie en deskundig onderhoud van uw producten deze in goede staat zijn en optimaal blijven functioneren.  Samen met u proberen wij op deze manier er alles aan te doen om de mobiliteit en veiligheid van uw cliënten en personeel te waarborgen. Goed onderhoud verlengt bovendien de levensduur van uw producten, een investering dus, die u snel weer terugverdient.

Wanneer u een onderhoudscontract afsluit, verzorgt ons  gekwalificeert en ervaren serviceteam de grondige controles. Voor elk product binnen het contract stellen we een specifiek onderhoudsprotocol op.  Indien onderdelen na verloop van tijd moeten worden vervangen,  doen wij dit uitsluitend  volgens het voorschrift van de fabrikant.  Hierdoor wordt een groot deel van de storingen voorkomen en is een veilige werking gegarandeerd.

Een onderhoudscontract neemt u veel zorg uit handen:

✔  Kostenbesparing doordat producten langer meegaan.
✔  Minder uitval van hulpmiddelen
✔  Onderhoud en periodieke inspectie volgens de geldende normeringen
✔  Digitaal overzicht van uitgevoerde werkzaamheden aan uw hulpmiddelen

 

Tijdens de inventarisatie van uw hulpmiddelen leggen wij schriftelijk vast aan welke landelijke normeringen of verplichtingen uw hulpmiddelen moeten voldoen.  Door een duidelijk en vooraf opgzet onderhoud-  en keuringsplan zorgen wij ervoor dat deze hulpmiddelen op tijd en op de juiste wijze worden gekeurd. Alle bevindingen worden in een keuringsrapportages vastgelegd. De goedgekeurde hulpmiddelen krijgen een keuringssticker. Hiermee voldoet u aan de kwaliteitseisen voor uw instelling, zoals HKZ en Prezo. Indien een hulpmiddel niet door de keuring komt, overleggen wij ter plaatse welke acties moeten worden ondernomen.

 

Kalibratie van weeginstrumenten

Bij de inzet van medische meetapparatuur is nauwkeurigheid vereist. Om zeker te zijn dat de meting correct is, is periodiek onderhoud en kalibratie nodig. Een goedgekeurd weeginstrument is voor gebruik voorzien van een merkteken. Roos Medical voert deze kalibraties niet zelf uit, maar heeft hiervoor afspraken met een hierin gespecialiseerde en gecertificeerde collega ondernemer gemaakt.  Deze collega is specialist op dit terrein en kent alle bijzonderheden van de meest uiteenlopende weegwerktuigen. Ook zijn ze door het NMI erkend als keuringsinstantie en werkt samen met Verispect. Volgens artikel 7 van de metrologiewet zijn uitsluitend erkende instanties bevoegd om de verzegeling te verbreken en te herstellen. Ze werken met RVA gecertificeerde gewichten conform de Nederlandse standaard.

Een goedgekeurde weegschaal voldoet gegarandeerd aan alle wettelijke normen. Na de keuring ontvangt u een een (digitaal of papieren) kalibratierapport van ons.

Metrologiesymbool
Voor medische en andere toepassing binnen de Europese Unie, moet alle goedgekeurde weegapparatuur zichtbaar de vereiste metrologische merktekens en opschriften dragen.

 

Nauwkeurigheidsklasse

Nauwkeurigheidsklasse III staat voor de hoogste klasse in nauwkeurigheid. Hier heeft zuiver gewicht de hoogte prioriteit. Nauwkeurigheidsklasse IIII kent een ruimere tolerantie. Bij het wegen in de medische praktijk voor observatie, diagnose en medische behandelingen, geldt alleen Nauwkeurigheidsklasse III.

 

 

Wij helpen u graag met:

  • Advies en voorlichting meet- en weegapparatuur in uitgebreide zin.
  • Ondersteuning bij het inventariseren van het bestaande weegschalenpakket en beoordeling van de technische staat.
  • Keuren en kalibreren van meet- en weegapparatuur.
  • Onderhoud en reparatie op locatie van weegschalen met een weegbereik tot 300 kilo.
  • Onderhoud en reparatie oor weegschalen met een weegbereik tot 500 kilo.
  • Opstellen actiepuntenlijst voor verder onderhoud door Roos Medical en/of in samenwerking met uw technische dienst.

 

 

Reparatie van hulpmiddelen

Kleine reparaties voeren wij als het kan ter plekke uit zodat het hulpmiddel zo kort mogelijk buiten gebruik is. Bij grotere reparaties en hogere kosten nemen wij altijd eerst contact met u op. Indien nodig en voorradig ontvangt u van ons een leenhulpmiddel.

Conform de NEN 3140 moet laagspanningsapparatuur (arbeidsmiddelen met een stekker) in elk geval jaarlijks, en bij intensief gebruik soms zelfs vaker, geïnspecteerd worden. Deze inspectie is vanzelfsprekend opgenomen in ons onderhoudscontract. Volgens de NEN 7506 moeten ook tilliften minstens 1x per jaar gecontroleerd worden door een gekwalificeerd monteur. Onze monteurs werken met een keuringsprotocol en volgens de strengste richtlijnen. Ook de producten waarvoor deze normering niet geldt worden waar mogelijk volgens het producentenprotocol geÏnspecteerd.

Een onderhoudscontract van Roos Medical bestaat uit:
✔ Periodieke inspectie (één of twee keer per jaar)
✔ Deskundig onderhoud volgens NEN norm 3140 & 7506
✔ Géén voorrijkosten en géén arbeidsloon bij inspectie en onderhoud
✔ Loadtest 200 kg bij alle tilliften en plafondtilliften