Re-conditionering en reiniging van zorghulpmiddelen

Door het re-conditioneren van hulpmiddelen worden de kosten en investeringen die betrekking hebben op het beheer van de aanwezige hulpmiddelen gereduceerd en sterk verminderd. Bij een grote organisatie kan deze besparing soms enkele miljoenen opleveren.

 

Door het re-conditioneren van hulpmiddelen hoeft men minder te investeren en wordt de servicegraad verhoogt. Een belangrijk meetpunt hierbij is het optimaliseren van het herverstrekkingspercentage. Iedere dag dat er voorzieningen in depots niet gereconditoneerd stil staan bestaat er een reële kans dat er vergelijkbare nieuwe middelen worden aangeschaft. Het resultaat is meer investeren en het onnodig bezet houden van opslagruimte en meer handelingen vanuit inkoop (de bestelling) administratie (vastleggen nieuwe voorzieningen) en logistiek (inslag en controle).

Daarnaast hebben deze nieuw te bestellen voorzieningen doorgaans een levertijd waardoor de snelheid van handelen negatief kan worden beinvloed. Door gebruik te maken van ons klantenportal en service app's heeft u altijd een actueel overzicht welke producten in ons depot geparkeerd staan.

Om het uitvoeren van de re-conditionering zo goed mogelijk te laten aansluiten bij uw wensen maken wij gebruik van een zogenaamd cafetariamodel.

De opdrachtgever bepaalt altijd wat er wel en niet met de voorzieningen. Ook zullen er op voorhand duidelijke schriftelijke afspraken worden gemaakt over de benodigde onderdelen en uit te voeren reparaties. Daarnaast maken wij vooraf duidelijke afspraken omtrent de afkeur criteria.


Onderdelen

Een veel voorkomende vraag is hoe we de stroom van onderdelen zo kunnen inrichten dat er geen onnodige kosten ontstaan. Binnen ons cafetariamodel bieden wij meerdere oplossingen om dit te voorkomen, zelfs de eventueel beschikbare 'grijze voorraad' wordt hierin niet overgeslagen.


Gereinigd, gekeurd en dan.. ?

Is de veilige werking van de voorziening akkoord bevonden en voldoet het middel optisch aan alle gestelde eisen dan wordt deze van een 'goedgekeurd' groen servicelabel voorzien. Bij afkeur komt het product retour met een duidelijk herkenbaar rood label.


Service-label

Rapportage

Ieder hulpmiddel wordt opgenomen in een digitale verslaglegging waarmee de retourcontrole en het uiteindelijk herverstrekken wordt vergemakkelijkt. Deze rapportage is 24/7 uur voor u als klant beschikbaar.

Klantportal


CONTACTINFORMATIE

Wilt u meer weten over het re-conditioneren en reinigen van uw hulpmiddelen?
Neem contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over.