Service, onderhoud en reparatie van hulpmiddelen

Goed en regelmatig onderhoud van uw apparatuur is belangrijk voor de beschikbaarheid, veiligheid en levensduur van de hulpmiddelen. Door regelmatig onderhoud verlengt u de levensduur van uw hulpmiddelen wat bijdraagt in reducering van de totale onderhoudskosten.

Roos Medical heeft diverse soorten onderhoudscontracten die volledig afgestemt zijn op uw wensen en eisen.

Ook is het bij ons mogelijk om al uw servicebehoeften in een Servicecontract (of Service Level Agreement) te laten opnemen. Vanaf dat moment bent u niet langer afhankelijk van onze agenda planning maar is onze service altijd gegarandeerd. Alle op maat gemaakte serviceafspraken zoals bijvoorbeeld responstijden, service op locatie, het bijhouden van een reservevoorraad etc. worden zwart-op-wit in het servicecontract opgenomen zodat u altijd precies weet wat u van ons kunt verwachten.

Uw hulpmiddelen altijd en zorgvuldig gekeurd

Storingen komen altijd overwachts. Uit ervaring blijkt met met een servicecontract problemen kunnen worden voorkomen, doordat onze servicedienst anticiperend kan optreden tijdens onderhoud. Dit is zeer belangrijk wanneer het gaat om apparatuur die dagelijks gebruikt worden, zoals bewegingstrainers, loopbanden, loopbruggen, en ICT-systemen etc.

Met een servicecontract profiteert u bovendien van lagere tarieven en heeft u voorrang bij calamiteiten. Met een onderhoudscontract van Roos Medical zorgt u ervoor dat door periodieke inspectie en deskundig onderhoud van producten deze in goede staat zijn en optimaal blijven functioneren. Samen proberen wij op deze manier er alles aan te doen om de mobiliteit en veiligheid van de cliënten en personeel te waarborgen. Goed onderhoud verlengt bovendien de levensduur van producten, een investering dus, die u snel weer terugverdient heeft.

Wanneer u een onderhoudscontract afsluit, verzorgt ons gekwalificeert en ervaren serviceteam de grondige controles. Voor elk product binnen het contract stellen we een specifiek onderhoudsprotocol op. Indien onderdelen na verloop van tijd moeten worden vervangen, doen wij dit uitsluitend volgens het voorschrift van de fabrikant. Hierdoor wordt een groot deel van de storingen voorkomen en is een veilige werking gegarandeerd.

Een onderhoudscontract neemt u veel zorg uit handen:

✔ Kostenbesparing doordat producten langer meegaan.
✔ Minder uitval van hulpmiddelen
✔ Onderhoud en periodieke inspectie volgens de geldende normeringen
✔ Digitaal overzicht van de door ons uitgevoerde werkzaamheden aan uw hulpmiddelen

Tijdens de inventarisatie van uw hulpmiddelen leggen wij schriftelijk vast aan welke landelijke normeringen of verplichtingen uw hulpmiddelen moeten voldoen. Door een duidelijk en vooraf opgzet onderhoud- en keuringsplan zorgen wij ervoor dat deze hulpmiddelen op tijd en op de juiste wijze worden gekeurd. Alle bevindingen worden in een keuringsrapportages vastgelegd. De goedgekeurde hulpmiddelen krijgen een keuringssticker. Hiermee voldoet u aan de kwaliteitseisen voor uw instelling, zoals HKZ en Prezo. Indien een hulpmiddel niet door de keuring komt, overleggen wij ter plaatse met de opdrachtgever welke acties er ondernomen moeten worden met het afgekeurde product.


Kalibratie van weeginstrumenten

Bij de inzet van medische meetapparatuur is nauwkeurigheid vereist. Om zeker te zijn dat de meting correct is, is periodiek onderhoud en kalibratie nodig. Een goedgekeurd weeginstrument is voor gebruik voorzien van een merkteken. Roos Medical voert deze kalibraties niet zelf uit, maar heeft hiervoor afspraken met een hierin gespecialiseerde en gecertificeerde collega gemaakt. Deze collega is specialist op dit terrein en kent alle bijzonderheden van de meest uiteenlopende weegwerktuigen.

Ook is deze door het NMI erkend als keuringsinstantie en werken ze nauw samen met Verispect.

Volgens artikel 7 van de metrologiewet zijn uitsluitend erkende instanties bevoegd om de verzegeling te verbreken en te herstellen. Ze werken met RVA gecertificeerde gewichten conform de Nederlandse standaard. Een goedgekeurde weegschaal voldoet gegarandeerd aan alle wettelijke normen. Na de keuring ontvangt u een een (digitaal of papieren) kalibratierapport van ons.


Metrologiesymbool

Voor medische en andere toepassing binnen de Europese Unie, moet alle goedgekeurde weegapparatuur zichtbaar de vereiste metrologische merktekens en opschriften dragen.


Wij helpen u graag met:

- Advies en voorlichting medische producten en hulpmiddelen
- Ondersteuning bij het inventariseren van het bestaande weegschalenpakket en beoordeling van de technische staat.
- Keuren en kalibreren van meet- en weegapparatuur.
- Onderhoud en reparatie op locatie van weegschalen met een weegbereik tot 300 kilo.
- Onderhoud en reparatie voor weegschalen met een weegbereik tot 500 kilo.
- Opstellen actiepuntenlijst voor verder onderhoud door Roos Medical en/of in samenwerking met uw technische dienst.


Reparaties van hulpmiddelen

Kleine reparaties voeren wij als het kan ter plekke uit zodat het hulpmiddel zo kort mogelijk buiten gebruik is. Bij grotere reparaties en hogere kosten nemen wij altijd eerst contact met u op. Indien nodig en voorradig ontvangt u van ons uiteraard een leenhulpmiddel. Conform de NEN 3140 moet laagspanningsapparatuur (arbeidsmiddelen met een stekker) in elk geval jaarlijks, en bij intensief gebruik soms zelfs vaker, geinspecteerd worden.

Deze inspectie is vanzelfsprekend opgenomen in ons onderhoudscontract.

 

Volgens de NEN 7506 moeten ook tilliften minstens 1x per jaar gecontroleerd worden door een gekwalificeerd monteur. Onze monteurs werken met een keuringsprotocol en volgens de strengste richtlijnen. Ook de producten waarvoor deze normering niet geldt worden waar mogelijk volgens het producentenprotocol geinspecteerd.

Een onderhoudscontract van Roos Medical bestaat uit:
- Periodieke inspectie (1 of twee keer per jaar)
- Deskundig onderhoud volgens NEN norm 3140 & 7506
- Geen voorrijkosten en geen arbeidsloon bij inspectie en onderhoud
- Loadtest 200 kg bij alle tilliften en plafondtilliften


CONTACTINFORMATIE

Wilt u meer weten over onze service, onderhoud en reparatie oplossingen voor uw zorghulpmiddelen? Neem contact met ons op en wij vertellen u er graag meer over.